ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletชมภาพสวยในจังหวัดศรีสะเกษ


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แนวขะลำ article

                                                   

                                          ข้อขะลำ

                                                                                    แม่มานอย่านั่งค้างบันได     ขะลำ

         ห้ามไม่ให้คนที่มีครรภ์นั่งที่บันไดขึ้นลงบ้าน         ด้วยเหตุผลที่ท่านห้าม  ก็คงเป็นเพราะบันไดบ้านในสมัยก่อนจะไม่เหมือนปัจจุบัน

บันไดขึ้นบ้านในครั้งกระโน้น จะเป็นบันไดที่มีราวไม้สองข้างพาดจากพื้นดินกับตงของบ้านแล้วตีลูกไม้กลมๆเป็นลูกสำหรับเหยียบขึ้นไป  ซึ่งหากหญิงมีครรภ์ไปนั่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย ถ้าพลัดตกลงมาท้องอาจจะมาพาดราวบันได  ก็จะได้รับอันตรายอย่างรุนแรงถึงกับแม่และลูกชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดหามาเหว้าสู่ฟัง

หลักธรรมนำชีวิต article
เว้าเรื่องผีปู่ตา article
Headline
วัดล้านขวด
Headline
วัดล้านขวด
ท่องแดนอีสาน
เว้รเรื่องผัปู่ตา
วัดล้านขวด
ผาชะนไก
Headline article
Headline
สมุนไพรน่าฮู้
เว้านัวหัวหม่วนCopyright © 2010 All Rights Reserved.