ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


คำกลอนแดนอีสาน

 

ครกท่า(ถ่า)ไหบ่มีสาก

                          ฟังเอาเดอคุณป้าคุณตาแม่ย่า  เรื่องตลกโปฮาดอกพี่น้องแต่จิงแท้แน่นอน  คันหว่าเฮาเลี้ยงหม้อนบ่มีมอนมันสิใหญ่บ้อ....แม่เอย  คันมีแหบ่มีแม่น้ำสิไปต้านหว่านใส่หยัง  เป็นหญิงนี้ต้องมีชายเป็นคู่  จั่งสิมีผู้สืบสร้างเมืองบ้านต่อไป   บ้านท่าไหเฮานี้ปั้นโอ่งกับไห  เอาไปขายทั่วไทยหบายแล้ว  แต่หว่าผมยังแป้วคาใจผมอยู่ ปั้นครกหลายขนาดเดอปู่  แต่บ่ปั้นสากให้สิตำได้บ่อนจั่งได๋  มีครกก็ต้องสากไว้ตำแจ่วกินดี  มีสตรีก็ต้องมีชายนอนนำห่วมเตียงเคียงไว้

                                     ท่า(ถ่า)ไหทองเฮานี้ครกดีนอพ่อใหญ่  แต่บ่มีสากไว้ตำให้สิอุ่นใจบ้อหล่า   ขอแถมพรส่งท้ายจากผู่บ่าวคนละทาย  ให้มีสายสัมพันต่อกันเมือหน้า  อยากเป็นเขยบ้าน "ถ่า(ท่า)ไหทอง" เด้คุณพ่อเอย  แหม่นให้นบจ้อก้อสิขอเข้าฮ่วมเฮือน บ่อายซ้ำ

                                      ขอกราบลาพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลาย ถ่า(ท่า)ไหทองฮิมชีแม่นทีงามล้น ประชาชนโนนบ้านถ่า(ท่า)ไหทองงามข่อง ความเจ็บอย่าให้ได้  ความเจ็บไข้อย่าให้มี เอ้ดพี่น้องเอย

          อายุ  นั้นให้เจ้ายืนยาวหมั่นพันปีอย่าเหลืองหล่า        วรรณะ  ให้เจ้าใส่ส่องจ้าเดือนเพ็งแจ้งกะบ่ปาน

         สุขขะ  ให้มีสุขหลื่นบ้านพ้นเผิ่นเกินคนเด้อ  พละ      ให้เจ้าคือพลายโทนดั่งผญาสารช้าง

     แหม่นสิ่ทำการสร้างแนวได๋กะตามส่าง  มีสตางค์พกแต่แบ๊งค์แลงเช้าอั่งกระเป๋า น้ำกะอย่าถ่วมเข่าสนุกเกี่ยวขายเอาเงิน  เพลินอยู่กับทามชีอย่าได้มีภัยฮ้าย คนละทายมาเยี่ยมไปมาเหลือตนแหน่ ทามป่าแกป่าหว่า เถียงนาน้อย ข่อบ่ลืม ข่อยบ่ลืม.......

             ครูพรมมา  พลศักด์  /ประพันธ์ 

             ประสม  บุญป้อง   /นำเสนอ
เลาะเลียบแดนอีสาน

น้ำตกห้วยจันทร์ article
ปราสาทหินพิมาย article
พระธาตุยาคู
วัดทุ่งเศรษฐี
ปราสาทโดนตรวล
ปราสาทสระกำแพงใหญ่
คำกลอนแดนอีสาน
นิทานสอนใจ
วรรณกรรมอีสาน article
สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3
เถาวัลย์ยักษ์ article
น้ำตกภูละออ article
เครื่องดนตรีอีสาน
เครื่องดนตรีอีสาน
น้ำตกถิ่นอีสาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.