ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
กู่สันตรัตน์ article

 กู่สันตรัตน์

อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

          กู่สันตรัตน์ (Ku Santarat ) ปราสาทหินศิลปะขอมแบบบายนที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1700 - 1750 ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลในสมัยก่อน

    ประวัติ

          กู่สันตรัตน์  ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน ประมาณ 4 กิโลเมตร กู่แห่งนี้สร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือราวพ.ศ. 1700 – 1750 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาลหรือที่พักรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยในสมัยก่อน

          กู่สันตรัตน์สร้างด้วยศิลาแลง ลักษณะเป็นปราสาทแบบบายนขนาย่อม ปรางค์ประธานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ตั้งอยู่บนฐานชั้นเดียว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมีประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นประตูหลอก นอกจากนี้ยังมีบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันนออกเฉียงใต้หันหน้าเข้าหาปรางค์ประธาน

            อาคารทั้ง 2 ล้อมด้วยกำแพงศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งสร้างยังไม่เสร็จอีกชั้นหนึ่ง รวมถึงประตูทางเข้าซึ่งมีแผ่นทับหลังอยู่เหนือประตูและมีเสาประดับที่กรอบประตูทั้งสองด้านทำด้วยหินทรายที่ไม่มีการสลักลวดลายใดๆ จึงสันนิษฐานได้ว่ากู่แห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสิ้นดี

             ด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร สันนิษฐานว่าคือบาราย ซึ่งสร้างตามคติของขอม ที่เมื่อสร้างปราสาทหินก็มีการขุดสระหรือบารายกักน้ำไว้ในที่ใกล้เคียงนั้นด้วย

  

การเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม

     - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมหาสารคาม มีระยะทาง 457 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที  

         จังหวัดมหาสารคามไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน และยังไม่มีสนามบิน สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟและเครื่องบินนิยมนั่งไปลงที่จังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดขอนแก่น แล้วเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางต่อมาที่จังหวัดมหาสารคาม

การเดินทางไปกู่สันตรัตน์

           ตำบลกู่สันตรัตน์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 45 นาที

เวลาทำการเปิด – ปิดเปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าช      ไม่เสียค่าเข้าชม

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.palanna.com
เลาะเล่นแดนอีสาน

พระธาตุนาดูน article
พระธาตุพนม article
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ article
วัดทุ่งศรีเมือง
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทกู่กาสิงห์ article
กู่โพนระฆัง article
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาททองหลาง
ปราสาทบ้านพันนา
พระธาตุภูเพ็ก
ปราสาททามจาน
ปราสาทหนองหงส์
ปราสาทนางพญา
ปราสาทปรางค์กู่
พระธาตุบังพวน
ปราสาทตาเมือนธม
น้ำตกถ้ำบอน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.