ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
น้ำตกภูละออ

น้ำตกภูละออ

 สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกภูละออตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก มีพื้นที่ ติดตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ น้ำตกภูละออเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงยังไม่มีนักเขาไปเที่ยวชมมากนัก ป่าบริเวณนั้นก็ยังไม่ถูกทำลายซึ่งสภาพป่ายังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบรูณ์ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และมีน้ำตกที่สวยงามในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ ทางเดินเท้าจากบริเวณลานจอดรถถึงน้ำตก ในระยะทางไปกลับประมาณ 4 กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติของนักท่องเที่ยวที่ต้องการชื่นชมธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้แล้วบริวเณรอบๆน้ำตกภูละออยังได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางที่ให้ความรู้เรื่องพืชพันธุ์และสภาพภูมิประเทศ ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวในลักษณะเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง

 

 ตำบล/แขวงเสาธงชัย อำเภอ/เขตกันทรลักษ์

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก อีสานร้อยแปด

  

 
ลัดเลาะเล่นเมืองศรีสะเกษ

วัดสระกำแพงใหญ่
สระกำแพงน้อย
วัดสุพรรณหงส์
พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง
เกาะกลางน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)
ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ
จุดชมวิวหน้าผาพญากูปรี
วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สราง)
น้ำตกห้วยจันทร์
ว้ดป่ามหาเจดีย์อก้ว (วัดล้านขวด)
นำ้ตกสำโรงเกียรติ
ปราสาทตำหนักไทร
น้ำตกวังใหญ่
ผามออีแดง
ปราสาทโดนตรวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.