ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

 

 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

อำเภอเมืองฯ  จังหวัดศรีสะเกษ

          สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดกับบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 237 ไร่ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน

 

แห่งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524บริเวณภายในมีลักษณะเป็นสวนป่าในเขตเมือง มีต้นลำดวนขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นดงใหญ่จำนวนกว่าสี่หมื่นต้น และดอกลำดวนยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยจะผลิดอกหอมอบอวลไปทั่วสวนในราวเดือนมีนาคมของทุกปี ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ยังมีพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทางเข้าสวนนอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีสวนสัตว์ และสวนสาธารณะตกแต่งสวยงามร่มรื่นเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://new.sisaket.go.th/locations/1247/

 

  
ลัดเลาะเล่นเมืองศรีสะเกษ

วัดสระกำแพงใหญ่
สระกำแพงน้อย
วัดสุพรรณหงส์
พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง
เกาะกลางน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ
วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)
ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ
จุดชมวิวหน้าผาพญากูปรี
วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สราง)
น้ำตกห้วยจันทร์
ว้ดป่ามหาเจดีย์อก้ว (วัดล้านขวด)
นำ้ตกสำโรงเกียรติ
ปราสาทตำหนักไทร
น้ำตกวังใหญ่
น้ำตกภูละออ
ผามออีแดง
ปราสาทโดนตรวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.