ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
เกาะกลางน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ

 

 เกาะกลางน้ำ

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

ถนนเลี่ยงเมือง  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดศรีสะเกษ

    เกาะกลางน้ำ

        เดิมสถานที่นี้เป็นป่าละเมาะและทุ่งนา เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้พัฒนาเพื่อสร้างเป็น ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวอีสานใต้ พัฒนาให้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยนำคำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนออกกำลังกายและกิจกรรมทางน้ำของประชาชน เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์

         ที่ตั้ง ถ.เลี่ยง อ.เมืองศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ 3300

  

 

 เกาะกลางน้ำ หรือ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้จัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ขึ้น บนเกาะกลางอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงและงานรื่นเริงอื่นๆ รวมถึงการเป็นศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการและข้างในยังมี ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ ที่สวยที่สุดของจังหวัดอีกด้วยเป็นสวรรค์โลกใต้น้ำ แดนมหัศจรรย์แห่งเดียวในอีสานใต้ ที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดศรีสะเกษ (SISAKET AQUARIUM) ศรีสะเกษอควาเรียม ตั้งอยู่ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในการดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนาให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลิน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายในอาคารได้จัดโซนปลาทะเล ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม โดยมีปลาน้ำจืด 79 ชนิด และปลาทะเล 22 ชนิด จำนวนกว่า 4,000 ตัว และมีอุโมงค์แก้วลอดให้ชมปลาได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ถ.เลี่ยง อ.เมืองศรีสะเกษ, ศรีสะเกษ 33000 วันเปิดทำการ: วันอังคาร วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 10.00 16.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://anusara66.wordpress.com/

  

 

 

 

  

 

 

 
ลัดเลาะเล่นเมืองศรีสะเกษ

วัดสระกำแพงใหญ่
สระกำแพงน้อย
วัดสุพรรณหงส์
พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)
ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ
จุดชมวิวหน้าผาพญากูปรี
วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สราง)
น้ำตกห้วยจันทร์
ว้ดป่ามหาเจดีย์อก้ว (วัดล้านขวด)
นำ้ตกสำโรงเกียรติ
ปราสาทตำหนักไทร
น้ำตกวังใหญ่
น้ำตกภูละออ
ผามออีแดง
ปราสาทโดนตรวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.