ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
วัดสุพรรณหงส์

 

 วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

อำเภอเมือง  จังหวีดศรีสะเกษ

         วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหว้าน  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร ด้วยความโดดเด่นของพระอุโบสถที่ก่อสร้างบนเรือสุพรรณหงส์จำลอง ลอยอยู่กลางน้ำอย่างสวยงามแปลกตา  ทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของศรีสะเกษ    

  

        

        ทางเดินเป็นบันไดพญานาคทอดยาว ไปถึงตัวพระอุโบสถที่ตั้งอยู่โดดเด่นกลางน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 13.60 เมตร หลังคาทรงจัตุรมุข 3 ชั้น มียอดมณฑปกลางอุโบสถ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ระหว่างทางมีรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ทวด และหลวงพ่อโต ภายในพระอุโบสถมีพระธานอยู่ตรงกลางและพระบรมสารีริกธาตุ ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

   นอกจากนี้ยังข้างวัดยังมีตลาดโบราณ ที่จะมีพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหญ่ นำของพื้นบ้านมาวางขายในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าพื้นเมือง ข้าวจี่ ผักพื้นบ้าน ให้ได้เลือกซื้อเลือกช๊อปกันแบบเพลิน ๆ

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.paiduaykan.com/travel/

 

  

ความเป็นมา

      เดิมบ้านหว้านยังไม่มีวัดจึงอาศัยวัดเก่า (วัดน้ำคำ) ร่วมทำบุญประเพณีมาหลายปี เนื่องจากสมัยก่อนการเดินทางไปมาลำบาก ปีใดน้ำท่วมถนนหนทางทำให้เดินทางยากลำบากมาก ทางกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมปรึกษาอยากสร้างวัดเป็นของตัวเองจึงขอแยกจากวัดเก่า (วัดน้ำคำ) มาสร้างศาลา ๑ หลัง ในสระน้ำขนาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นที่สาธารณะ ด้วยมีเนื้อที่จำกัด ชาวบ้านได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้สร้างวัด จึงมีการสร้างอุโบสถลงบนเรือสุพรรณหงส์รองรับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สมเด็จพระสังฆราช สมลสงฆปรินายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานใว้บนยอดอุโบสถ และตรงกลางโบสถ์มณฑป ทางวัดได้รับอนุญาตให้สร้างวัด จึงใช้ชื่อใหม่ว่า วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ปัจจุบัน พระใบฎีกาสมศักดิ์ อุชุจาโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

พระใบฎีกาสมศักดิ์ อุชุจาโร

  

 

        พระใบฎีกาสมศักดิ์ อุชุจาโร ฐานานุกรม รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนบ้าน้ำคำ จากนั้นย้ายไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (เดิม) เรียนต่อระดับอนุปริญญา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงที่วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเป็นพระในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้นักธรรมชั้นเอก และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

 ขอขอบคุณขอมูลจาก https://pukmudmuangthai.com/detail/9916

 

 

   

 

 
ลัดเลาะเล่นเมืองศรีสะเกษ

วัดสระกำแพงใหญ่
สระกำแพงน้อย
พระธาตุเรืองรอง
พระธาตุเรืองรอง
เกาะกลางน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
วัดมหาพุทธาราม(วัดพระโต)
ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องสะงำ
จุดชมวิวหน้าผาพญากูปรี
วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สราง)
น้ำตกห้วยจันทร์
ว้ดป่ามหาเจดีย์อก้ว (วัดล้านขวด)
นำ้ตกสำโรงเกียรติ
ปราสาทตำหนักไทร
น้ำตกวังใหญ่
น้ำตกภูละออ
ผามออีแดง
ปราสาทโดนตรวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.