ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
สะพานเทพสุดา

 

สะพานเทพสุดา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานบรรยากาศสวย แถมยังเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในไทยด้วย มีลักษณะเป็นถนน 2 ช่องจราจร สร้างอยู่เหนือเขื่อนลำปาว โดยเชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ กับบริเวณเกาะมหาราช ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี ช่วยร่นระยะทางให้คนในพื้นที่ได้กว่า 80 กม.เลยทีเดียว

 

  

 

  
เลาะเลียบแดนอีสาน

น้ำตกห้วยจันทร์ article
ปราสาทหินพิมาย article
;วัดภูพร้าว
หอโหวด
วัดถ้ำชาม
ปราสาทสร้างปี่
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
จุดชมวิวผาเสวย article
กู่คันทนาม
ปราสาททองหลาง article
สิมโบราณวัดแจ้ง
ส่องข้ามลำน้ำของ
พระธาตุยาคู
วัดทุ่งเศรษฐี
ปราสาทโดนตรวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.