ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
จุดชมวิวผาเสวย article

 

จุดชมวิวผาเสวย

ผาเสวย อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นหน้าผาที่หันไปทางทิศใต้ ณ ที่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จและประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงได้ชื่อว่าผาเสวยมาแต่บัดนั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 40 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข 213 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 102-103 ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสมเด็จ ประมาณ 20 กิโลเมตร

ติดต่อ

 

สำนักอุทยานแห่งชาติ เลขที่ 61 อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7-9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อส่งหนังสือ : โทร. 02-561-0777 ต่อ 1714 โทรสาร 02-562-0759
E-mail : saraban_0910@dnp.mail.go.th

สอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โทร. 02-561-0777 ต่อ 1742
ติดต่อบริการที่พัก โทร. 02-562-0760-3
E-mail : banpak025795269@gmail.com
Facebook : สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ฝ่ายสารสนเทศ ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
โทรศัพท์ : 02-561-0777 ต่อ 1723 E-mail : npdatabase@dnp.mail.go.th

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  อุทยานแห่งชาติภูพาน


  

 

  

 

 

เลาะเลียบแดนอีสาน

น้ำตกห้วยจันทร์ article
ปราสาทหินพิมาย article
;วัดภูพร้าว
หอโหวด
วัดถ้ำชาม
ปราสาทสร้างปี่
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
กู่คันทนาม
ปราสาททองหลาง article
สิมโบราณวัดแจ้ง
สะพานเทพสุดา
ส่องข้ามลำน้ำของ
พระธาตุยาคู
วัดทุ่งเศรษฐี
ปราสาทโดนตรวลCopyright © 2010 All Rights Reserved.