ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
พระธาตุบังพวน

 

วัดพระธาตุบังพวน

ประวัติความเป็นมา

        วัดพระธาตุบังพวน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๐ ตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อประมาณสองพันปีเศษ พระอรหันต์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้นำพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นหัวเหน่ามาด้วย พระยาจันทรบุรีประสิทธิ์ สักกเทวะ  เมืองเวียงจันทร์ราบเรื่องจึงมาสักการะ และสร้างเจดีย์ขึ้นบรรจุพระธาตุเรียกกันว่าพระธาตุบังพวน สมัยต่อมาพระไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งล้านช้าง ได้มาบูรณะเจดีย์และสร้างวัดขึ้น หลังจากนั้นมีการสร้าง และพัฒนาวัดจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๑๒.๖๐  เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระครูเจติยานุรักษ์ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. ๒๔๙๙ นอกจากนี้มีพิพิธภัณฑ์ของวัตถุโบราณ ศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ และหอกระจายข่าว

ที่ตั้ง

      วัดพระธาตุบังพวน  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๗๒ บ้านพระธาตุบังพวน หมู่ที่ ๓ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๒ ไร่

๒ งาน โฉนดเลขที่ ๑๑๕๒๙, ๑๑๖๐๖ และ ๑๔๔๒๕ อาณาเขต ทิศเหนือ จดทุ่งนา ทิศใต้ จดถนนสาธารณสุข ทิศตะวันออก จดห้วยบังพวน ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถโบราณ ศาลาการเปรียญ สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๙ หอสวดมนต์ สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ปูชนียวัตถุมีพระธาตุบังพวนบรรจุอัฐิองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระปรางค์ ๓ องค์ เจดีย์เล็ก ๗ องค์ พระพุทธรูปพระประธานใหญ่  และพระนาคปรกขนาดใหญ่

พระธาตุบังพวน

คำว่า บังพวน อาจมีความหมายเดียวกับคำว่า บังคน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ขี้โพ้น ที่แปลว่า กระเพาะอาหาร ตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุ อันเป็นที่บรรจุพระบังคนหนักของพระพุทธ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://cac.kku.ac.th/esanart/19%20Province/Nong%20Khai/PrathatBangpaung/NK%20PrathatBangpaung.html

 

  

    

  

 

    ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
เลาะเล่นแดนอีสาน

พระธาตุนาดูน article
พระธาตุพนม article
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ article
วัดทุ่งศรีเมือง
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทกู่กาสิงห์ article
กู่โพนระฆัง article
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาททองหลาง
ปราสาทบ้านพันนา
พระธาตุภูเพ็ก
ปราสาททามจาน
ปราสาทหนองหงส์
ปราสาทนางพญา
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาทตาเมือนธม
กู่สันตรัตน์ article
น้ำตกถ้ำบอน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.