ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
ปราสาททามจาน

 

ปราสาทบ้านทามจาน หรือปราสาทบ้านสมอ

พิกัด

         หมู่ที่ 2 บ้านทามจาน ตำบลสมอ  อำเภออำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ      แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

       ปราสาทบ้านทามจาน หรือปราสาทบ้านสมอสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 ศิลปะขอมแบบบายน ตั้งอยู่ที่ บ้านทามจานตำบลสมออำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษ สภาพของปรางค์ปราสาทเป็นปรางค์เดียวก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จ มีมุขยื่นออกไปเล็กน้อยทางด้านตะวันออกซึ่งจะเป็นด้านหน้าและเป็นประตูทางเข้าไปในตัวปราสาทส่วนอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอกกรอบประตูและทับหลังทำด้วยหินทรายสลักลวดลายทับหลังด้านหน้าหายไปทับหลังบนกรอบประตูทางทิศใต้สลักแล้วเสร็จเพียงครึ่งเดียวเป็นรูปหน้ากาลกำลังคายท่อนพวงมาลัยโดยใช้มือยึดจับพวงมาลัยซึ่งสลักเป็นลายใบไม้ม้วนเหนือหน้ามีรูปบุคคลนั่งขัดสมาธิลักษณะเป็นพระพุทธรูปมีบุคคลสองคนนั่งพนมมืออยู่พระพุทธรูปดังกล่าวอาจจะเป็นพระพุทธไภสัชยคุรุพระพุทธเจ้าผู้รักษาโรคเพราะรูปแบบ และแผนผังของปราสาทสันนิษฐานได้ว่าคงจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าอโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลซึ่งได้พบจารึก กล่าวถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลหลายหลักและในจารึกกล่าวถึงพระพุทธไภสัชยคุรุ กำแพงและโคปุระมีร่องรอยฐานกำแพงก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบสี่ด้าน ด้านตะวันออกมีโคปุระก่อด้วยศิลาแลง เช่นกันมีสระน้ำจำนวน 2 สระ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือห่างจากโคปุระประมาณ 10 เมตร เป็นสระขนาดเล็กผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อีกสระมีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกห่างออกไปประมาณ 50 เมตร (ที่มา : https://www.m-culture.go.th/sisaket)

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

             ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 52  ตอนที่ 75   8 มี.ค.2478

เล่มที่ 99  ตอนที่ 130  14 ก.ย.2525

แก้ไขเมื่อ   2022-06-06

ข้อมูลสถิติ     หน่วยอนุรักษ์ฯ

ติดต่อ

หัวหน้าหน่วย

เจ้าหน้าที่

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่: โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 319 หมู่ 5 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

 

      
เลาะเล่นแดนอีสาน

พระธาตุนาดูน article
พระธาตุพนม article
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ article
วัดทุ่งศรีเมือง
ปราสาทจอมพระ
ปราสาทกู่กาสิงห์ article
กู่โพนระฆัง article
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาททองหลาง
ปราสาทบ้านพันนา
พระธาตุภูเพ็ก
ปราสาทหนองหงส์
ปราสาทนางพญา
ปราสาทปรางค์กู่
พระธาตุบังพวน
ปราสาทตาเมือนธม
กู่สันตรัตน์ article
น้ำตกถ้ำบอน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.