ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
เบิ่งฮูปงามแดนอีสาน

 

สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3  ข้ามแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม ประเทสไทย ถึงแขวงคำม่วน สปป.ลาว

    

น้ำตกสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2554

พิธีรำบวงสรวงพระธาตุพนม ในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2553

ณ ลานหน้าพระธาตุพนมในตอนเช้าของวันออกพรรษาของทุกปี 

 

งานประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม  เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2553

ณ ริมฝั่งแม่นำโขง อ.เมือง จ.นครพนม ในคืนวันออกพรรษาทุกปี

 

`    

ปราสาทผึ้งสกลนคร เทศกาลออกพรรษา ปี 2553

 

วัดพระธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

 

พระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนคร  จ.นครพนม

แมงปอเกาะไม้..............................................................................ภาพสวยบนพัด

                                                             

แก่งสะพือ

อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

         

 

พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น

          

ภาพภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

                    

 

    

 

      

พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม นครพนม                                        ไหลเรือไฟ  นครพนม  เทศกาลออกพรรษา

 

`                                                                                                ลอยกระทงอำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

    

                                                                                                                          ปราสาทเขาพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์

    

ไหลเรือไฟ นครพนม เทศกาลออกพรรษา                                                  พระธาตุเรณูนคร   อำเภอเรณูนคร นครพนม     

                                                    

                                                 

 

     

                                             ลอยกระทง อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

  จุดชมวิวผาพญากูปรี  อำเภอภูสิงห์  ศรีสะเกษ

  

 

น้ำตกภูละออ   อ.กันทรลักษ์  ศรีสะเกษ

 

  

 

 

วัดภูพร้าว   อำเภอสิรินธร   อุบลราชธานี

  

 

 

มอหินขาว   อำเภอเมือง  ชัยภูมิ

 

  

 

 

น้ำตกผาหลวง  อำเภอศรีเมืองใหม่   อุบลราชธานี

 

  

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.