ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
bulletภาพต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี2566
bulletคำผูกแขนเอิ้นขวัญของอีสาน
วัดล้านขวด

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัดล้านขวด)

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

              ตั้งอยู่หมู่ที่ บ้านดอน ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีพระครูวิเวกธรรมจารย์ (รอด) ถิรคุโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกจนถึงปัจจุบัน พื้นที่บริเวณวัด 18 ไร่ พระภิกษุ รูป สิ่งปลูกสร้างมีอุโบสถ (ริมน้ำ) หลังศาลาการเปรียญ  1 หลัง กุฎิ หลัง  ศาลาเอนกประสงค์ หลังเป็นศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้าง ในบริเวณวัดประดับตกแต่งด้วยขวดแก้ว หลากสีหลายแบบนับล้าน ๆ ขวด ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก 

 

  
ปราสาทเมืองต่ำ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3
Headline article
Headline
สมุนไพรน่าฮู้
เว้านัวหัวหม่วนCopyright © 2010 All Rights Reserved.