ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
วัดล้านขวด

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัดล้านขวด)

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

 

              ตั้งอยู่หมู่ที่ บ้านดอน ต.โนนสูง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมีพระครูวิเวกธรรมจารย์ (รอด) ถิรคุโณ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกจนถึงปัจจุบัน พื้นที่บริเวณวัด 18 ไร่ พระภิกษุ รูป สิ่งปลูกสร้างมีอุโบสถ (ริมน้ำ) หลังศาลาการเปรียญ  1 หลัง กุฎิ หลัง  ศาลาเอนกประสงค์ หลังเป็นศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้าง ในบริเวณวัดประดับตกแต่งด้วยขวดแก้ว หลากสีหลายแบบนับล้าน ๆ ขวด ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม และร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก 

 

  
ปราสาทเมืองต่ำ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3
Headline article
Headline
สมุนไพรน่าฮู้
เว้านัวหัวหม่วนCopyright © 2010 All Rights Reserved.