ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
bulletภาพต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี2566
bulletคำผูกแขนเอิ้นขวัญของอีสาน
กู่สันตรัตน์ article

 กู่สันตรัตน์

อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

          กู่สันตรัตน์ (Ku Santarat ) ปราสาทหินศิลปะขอมแบบบายนที่มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1700 - 1750 ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นโรคยาศาลหรือโรงพยาบาลในสมัยก่อน

    ประวัติ

          กู่สันตรัตน์  ตั้งอยู่ที่ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน ประมาณ 4 กิโลเมตร กู่แห่งนี้สร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือราวพ.ศ. 1700 – 1750 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐานรูปเคารพสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นโรคยาศาลหรือที่พักรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยในสมัยก่อน

          กู่สันตรัตน์สร้างด้วยศิลาแลง ลักษณะเป็นปราสาทแบบบายนขนาย่อม ปรางค์ประธานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ตั้งอยู่บนฐานชั้นเดียว หันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยมีประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนทางทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นประตูหลอก นอกจากนี้ยังมีบรรณาลัยซึ่งเป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันนออกเฉียงใต้หันหน้าเข้าหาปรางค์ประธาน

            อาคารทั้ง 2 ล้อมด้วยกำแพงศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งสร้างยังไม่เสร็จอีกชั้นหนึ่ง รวมถึงประตูทางเข้าซึ่งมีแผ่นทับหลังอยู่เหนือประตูและมีเสาประดับที่กรอบประตูทั้งสองด้านทำด้วยหินทรายที่ไม่มีการสลักลวดลายใดๆ จึงสันนิษฐานได้ว่ากู่แห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จสิ้นดี

             ด้านหน้าปราสาททางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร สันนิษฐานว่าคือบาราย ซึ่งสร้างตามคติของขอม ที่เมื่อสร้างปราสาทหินก็มีการขุดสระหรือบารายกักน้ำไว้ในที่ใกล้เคียงนั้นด้วย

  

การเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม

     - รถยนต์ (Car/ Bus) การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมหาสารคาม มีระยะทาง 457 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที  

         จังหวัดมหาสารคามไม่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน และยังไม่มีสนามบิน สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถไฟและเครื่องบินนิยมนั่งไปลงที่จังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดขอนแก่น แล้วเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางต่อมาที่จังหวัดมหาสารคาม

การเดินทางไปกู่สันตรัตน์

           ตำบลกู่สันตรัตน์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 47 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 45 นาที

เวลาทำการเปิด – ปิดเปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง

อัตราค่าเข้าช      ไม่เสียค่าเข้าชม

    ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.palanna.com
เลาะเล่นแดนอีสาน

พระธาตุนาดูน article
พระธาตุพนม article
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ article
ปราสาทกู่กาสิงห์ article
กู่โพนระฆัง article
ปราสาทปรางค์กู่
ปราสาททองหลาง
ปราสาทบ้านพันนา
พระธาตุภูเพ็ก
ปราสาททามจาน
ปราสาทหนองหงส์
ปราสาทนางพญา
ปราสาทปรางค์กู่
พระธาตุบังพวน
ปราสาทตาเมือนธม
น้ำตกถ้ำบอน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.