ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


www.p-esan.com

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

      

   

 

                                    ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รู้จักกันในนามว่า ภาคอีสาน  ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งแต่มากมีมากมายหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความโหดร้ายของดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศที่ขาดความอุดมสมบูรณ์   จึงเป็นตำนานของคนอีสานเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด อยู่ได้ในสังคม จนกลายเป็นวิถีชีวิตความเชื่อ  ตลอดจนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวในภาคพื้นอีสานทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการก่อสร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์ตามคติความเชื่อ   ซึ่งลูกหลานชาวอีสานควรภาคภูมิใจ  เผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์เอาไว้ให้มีอยู่ในสังคมต่อไป

    เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย นายประสม  บุญป้อง  ลูกหลานของชาวอีสานคนหนึ่งที่มีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสาน ได้นำ ภาษาอีสาน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต  แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ในภาคอีสานมานำเสนอให้ผู้สนใจได้รับรู้ ตามสติปัญญาอันน้อยนิดที่มีเพื่อนำเผยแพร่ให้กับคนในทั่วทุกภาคได้มีโอกาสได้รับรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานมากขึ้น

เลาะเลียบแดนอีสาน
น้ำตกห้วยจันทร์icon

 

 

 

    น้ำตกห้วยจันทร์ 

 

น้ำตกห้วยจันทร์  ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

Namtok Huai Chan

 

น้ำตกห้วยจันทร์ หรือน้ำตกกันทรอม มีต้นกำเนิดจาก เทือกเขาบรรทัด บริเวณเขาเสลา แล้วไหลลงสู่แม่น้ำมูล ที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เดิมภายในบริเวณมีต้นจันทน์แดง และจันทน์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น น้ำตกห้วยจันทน์เป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีน้ำตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

 

น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม) อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
อยู่ห่างจากอำเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 85 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 2236More...

ประเพณีบุญเข้ากรรม
ซอกหามาเว่าicon

สำมะปิสิเว่าMore...


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3

สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3  ข้ามลำน้ำโขง ที่จังหวัดนครพนมMore...


พระธาตุนาดูนicon

พระธาตุนาดูน  ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่แดนอีสานเหนือ More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.