ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
bulletภาพต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี2566


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


www.p-esan.com

 

 

                                    ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่รู้จักกันในนามว่า ภาคอีสาน  ซึ่งเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งแต่มากมีมากมายหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม  ความเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความโหดร้ายของดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศที่ขาดความอุดมสมบูรณ์   จึงเป็นตำนานของคนอีสานเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด อยู่ได้ในสังคม จนกลายเป็นวิถีชีวิตความเชื่อ  ตลอดจนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยวในภาคพื้นอีสานทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการก่อสร้างด้วยน้ำมือของมนุษย์ตามคติความเชื่อ   ซึ่งลูกหลานชาวอีสานควรภาคภูมิใจ  เผยแพร่ สืบสาน อนุรักษ์เอาไว้ให้มีอยู่ในสังคมต่อไป

    เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย นายประสม  บุญป้อง  ลูกหลานของชาวอีสานคนหนึ่งที่มีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสาน ได้นำ ภาษาอีสาน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต  แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ในภาคอีสานมานำเสนอให้ผู้สนใจได้รับรู้ ตามสติปัญญาอันน้อยนิดที่มีเพื่อนำเผยแพร่ให้กับคนในทั่วทุกภาคได้มีโอกาสได้รับรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานมากขึ้นเลาะเลียบแดนอีสาน
น้ำตกห้วยจันทร์icon

                       น้ำตกห้วยจันทร์ 

 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ

More...
ปราสาทหินพิมายicon

 

 

 

 

ปราสาทหินพิมาย

More...
ปราสาทสร้างปี่

                          ปราสาทช่างปี่   

       อำเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์

More...
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

 วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

More...
ประเพณีบุญเข้ากรรม

ซอกหามาเว่าicon

  สำมะปิสิเว่า

     ซอกหามาเว่า

More...

ประเพณีอีสานicon

                        ประเพณีอีสาน    

                                                            

ประเพณีแต่งงานแบบอีสาน

      การเเต่งงาน ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า กินดอง มีความหมายว่า จะดองเป็นวงศาคณาญาติต่อไปในกาลข้างหน้า ประเพณีนี้เป็นประเพณีรักระหว่างชายหนุ่มและฝ่ายหญิงสาวที่สมัครรักใคร่จะเป็นสามีภรรยากันคือเริ่มต้นแต่มีประเพณีกินดองการสู่ขอ การหมั้น และการแต่งงานประเพณีกินดอง เช่นในจังหวัดขอนแก่น พิธีนี้ฝ่ายชายจะขึ้นบนเรือนของหญิงตามลำพังสองต่อสองในยามค่ำคืน ในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้น ผู้หญิงจะถือโอกาสทำงานไปด้วย เช่น ปั่นฝ้าย กรอไหมและทอเสื่อเป็นต้น จนกระทั่งทั้งสองมีความพึงพอใจซึ่งกันและกัน จนถึงขั้นพิธีสู่ขอ

 

 

 

                                                       

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร

ช่วงเวลา เทศกาล

            วันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

ความสำคัญ

           งานแห่ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษาของ ชาวอีสาน แม้ว่าจะมีอยู่ทั่วไปในหลาย จังหวัด แต่ก็ไม่จัดใหญ่โตและปฏิบัติต่อเนื่อง เช่นของเมืองสกลนครการพัฒนารูปแบบปราสาททรงโบราณ เป็นทรงตะลุ่ม ทรงหอฝึ้งแบบโบราณยังไม่พัฒนา เป็นรูปทรงปราสาทฝึ้งดังกล่าวย่อมเกิดแง่คิด ในหลายประเด็น โดยเฉพาะในด้านรูปแบบและเนื้อ หา ว่ามีการอนุรักษ์ประยุกต์ดัดแปลงหรือสร้างใหม่ อย่างไร ประเด็นดังกล่าวไม่ควรข้ามไป

เพื่อความ เข้าใจจึงขอนำเรื่องราวของปราสาทผึ้งมารื้อฟื้นให้ทบทวนกันโดยสรุปย่อ ดังนี้

         


 

 

 

 

 

                       

More...

เลาะเบิ่งพระธาตุแดนอีสานเหนือicon

 

 

 

 

 

พระธาตุพนม

อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

 

      พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ และเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยทั้งประเทศ เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประวัติความเป็นมากล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 8 ในแต่ละปีจะมีประเพณีงานนมัสการระธาตุพนมจะมีขึ้นตั้งแต่วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี และในตอนเช้าของวันออกพรรษาจะมีประเพณีการรำบรวงสรวงพระธาตุพนมที่บริเวณลานหน้าพระธาตุของประชาชนอำเภอต่างๆก่อนจะมีการไหลเรือไฟที่ลำแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมในตอนกลางคืน

 

 

 

 

 พระธาตุท่าอุเทน

อำเภอท่าอุเทน   จังหวัดนครพนม

             พระธาตุท่าอุเทน รูปทรงของพระธาตุคล้ายพระธาตุพนม สูงจากพื้นดินถึงยอด 33 วา ฐานกว้างด้านละ 6 วา 3 ศอก พระอาจารย์ ศรีทัตถ์เป็นผู้สร้างขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2455 พระธาตุนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง บรรจุ พระธาตุของพระอรหันต์ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่าครับ การเดินทางไป นมัสการพระธาตุท่าอุเทนนี้ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ไปยังอำเภอท่าอุเทน 26 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอ ท่าอุเทน ซึ่งอยู่ใกล้วัดพระธาตุท่าอุเทน และอยู่ตรงข้ามกับเมืองหินบูรณ์ แขวงคำม่วง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของอาณาจักรศรีโครบูรณ์ในอดีต)

   (ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กภาพด้านบน)

 

 

 

More...

เลาะเบิ่งแดนอีสานicon

                                                        

ทุ่งดอกกระเจียว

อำเภอเทพสถิตย์    จังหวัดชัยภูมิ

        เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นแห่งการจำพรรษาของพระภิกษุในแต่ละปีจะมาถึงนั้นจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเริ่มต้นของชีวิตอันงดงามไปด้วยสีสันของดอกไม้ในตระกูล Curcuma ชื่อ C.parviflora wall ที่เมื่อเหง้าซึ่งหลับใหลอยู่ใต้ดินถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยสายฝนแห่งการเริ่มต้นพรรษา พืชชนิดนี้ก็จะแทงใบสีเขียวขึ้นเหนือพื้นสัก 3-4 ใบก่อนจะส่งช่อดอกสีเขียวไล่โทนหาชมพูสด อวดความงามตามออกมา นั่นคือ ดอกกระเจียว

 

 

 

                                 (ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊กภาพด้านบน)

            

 

 

More...

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3icon

          สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 

         ข้ามลำน้ำโขง ที่จังหวัดนครพนม

More...
ท่องแดนอีสาน

เถาวัลย์ยักษ์

บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เถาวัลย์ยักษ์ เป็นเถาวัลย์ที่มีขนาดใหญ่อายุราว 400 ปี มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร และมีตำนานเล่าขานที่น่าศึกษา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเครือไม้ต้องห้าม อยู่ใกล้กับน้ำตกทุ่งนาเมือง ราว 50 เมตร ซึ่งจะเห็นน้ำตกอยู่ด้านหลัง

More...


พระธาตุนาดูนicon

         พระธาตุนาดูน 

อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

More...
พระธาตุพนมicon

         พระธาตุพนม

  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

More...
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะicon

      อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 

More...
ปราสาทปรางค์กู่icon

      ปราสาทปรางค์กู่

 ตำบลมะอึ  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

More...
พระธาตุบังพวนicon

                    พระธาตุบังพวน

 อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

More...
ปราสาทตาเมือนธม

 

       ปราสาทตาเมือนธม

บ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

More...
กู่สันตรัตน์icon

                                    กู่สันตรัตน์

               อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

More...
น้ำตกถ้ำบอนicon

น้ำตกวัดถ้ำบอน

วัดถ้ำบอน หรือวัดถ้ำบอนเจริญธรรม  

 

More...

วัดสระกำแพงใหญ่

         ปราสาทสระกำแพงใหญ่   

อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

More...


ปราสาทโดนตรวลicon

ปราสาทโดนตรวล   อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเก

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.