ReadyPlanet.com
dot dot
bulletซอกมาเว้าสู่ฟัง
bulletภาพต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี2566
bulletคำผูกแขนเอิ้นขวัญของอีสาน

ลัดเลาะเล่นเมืองศรีสะเกษ

ผามออีแดง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

 ปราสาทโดนตรวล อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกภูละออ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกวังใหญ่  ตำบลละลาย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทตำหนักไทร  อำเภอขุนหาญ จุงหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกสำโรงเกียรติวัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สราง)

 วัดไพรพัฒนา (วัดหลวงปู่สรวง)    อำเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ

      หลังจากเลาะเลียบชมน้ำตกห้วยจันทร์ ถ่ายภาพมุมสวย เป็นที่พอใจแล้ว  ก็เดินทางกลับมาตามเส้นทางเดิม พอมาถึงหน้าโรงเรียนจะมีถนนบอกว่าไปขุขันธ์  ทางซ้ายมือก็เลี้ยวไปเดินทางไปเรื่อยจนไปทะลุถนนสาย 24  เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย 24 จนถึงสี่แยกนาเจริญ เลี้ยวซ้ายไปทางช่องสะงำ เดินทางไปเรื่อยจะมีป้ายบอกเลี้ยวซ้ายไปวัดไพรพัฒนาก็แวะเข้าไปไหว้ขอพรจากหลวงปู่สรวงกันครับ

น้ำตกห้วยจันทร์

 น้ำตกห้วยจันทร์   อำเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ

     หลังจากแวะชม  ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้ว  ออกจากวัดเลี้ยวขวาไปตามถนนหน้าวัด  ไปถึงแยกแล้วเลี้ยวขวาเดินทางไปตามถนนเรื่อยๆ ระวังจะมีบางช่วงถนนจะโค้งมาก ตรงไปเรื่อยสังเกตป้ายทางด้านซ้าย   พอเห็นบอกทางอาจจะเล็กหน่อย เลี้ยวซ้ายเข้าไป  จะไปเจอโรงเรียนให้เลี้ยวขวาเดินทางไปตามถนนก็จะไปถึงน้ำตก.

ว้ดป่ามหาเจดีย์อก้ว (วัดล้านขวด)

                           วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว(วัดล้านขวด)

                         อำเภอขุนหาญ     จังหัดศรีสะเกษ

   หลังจากเลียบเลาะชมน้ำตกสำโรงเกียรติแล้ว ก็ออกมาตามเส้นทางเดิม  เลี้ยวซ้ายเดินทางไปเรื่อยๆชมวิถีชีวิตของพี่น้องเมืองสีเกด(ศรีสะเกษ) จนมาถึงวงกลมขนาดเล็ก เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองขุฯหาญ แล้วจะมาเจอกับวงกลมใหญ่ เลี้ยวซ้ายรอบวงกลม แล้วซ้ายออกจากวงกลม จะไปเจอปั๊ม ปตท.อยู่ฝั่งซ้ายมือ สังเกตทางขวามือจะเห็นทางเลี้ยว และป้ายบอกทางไปวัดล้านขวด  เลี้ยวขวา ตรงไปสังเกตด้านซ้ายมือก็จะเห็นประตูวัดล้านขวดที่ทำด้วยขวด ก็เข้าไปเที่ยวชมไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง และเลียบเลาะชมสิ่งก่อสร้างที่ใช้ขวดก่อสร้างภายในวัดซึ่งเป็นสิ่งที่แปลก

นำ้ตกสำโรงเกียรติ

 น้ำตกสำโรงเกียรติ   บ้านสำโรงเกียรติ  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทตำหนักไทร

 ปราสาทคำหนักไทร   บ้านตำหนักไทร  ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

น้ำตกวังใหญ่

 

 น้ำตกห้วยวังใหญ่    อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

       พอออกจากนำ้ตกภูละออ เลี้ยวซ้ายมาตามถนนเส้นเดิมที่่มาจากบ้านภูมิซรอยแล้วตรงไปเรื่อย  พอถีงโรงเรียนบ้านสามเส้า ให้สังเกตจะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์   สังเกตทางซ้ายจะมีป้ายบอกทางเลี้ยวเข้าไปนำ้ตกห้วยวังใหญ๋   ก็เลี้ยวเช้าไปรถชมป่ายางไปเรื่อย จนสุดที่น้ำตกห้วยใหญ่  

น้ำตกภูละออ

 น้ำตกภูละออ   อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผามออีแดง

             ผามอีแดง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ผามออีแดง

ผามออีแดง ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาผามออีแดงขึ้นชื่อในเรื่องจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภาคอีสาน ทั้งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้า บริเวณผามออีแดงมีภาพแกะสลักนูนต่ำโบราณอายุกว่า 1,500 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษที่ 11

 

สำหรับการมาเที่ยวจุดชมวิวผามออีแดงให้ได้บรรยากาศควรมาแต่เช้าให้ถึงอุทยานฯประมาณ6 โมงเช้า เพราะพระอาทิตย์ที่นี่จะขึ้นเร็วมาก หากมาหลังจาก 7 โมงครึ่ง แสงจะจ้ามากประดุจเวลาสิบโมง เมื่อมาถึงพื้นที่ของอุทยาน ชำระค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ 40 บาท ผามออีแดง

 

สามารถจอดรถไว้บริเวณลานจอดรถ จากนั้นเดินไปประมาณ 200 เมตร ก็จะพบกับจุดชมวิวซึ่งมีหลายจุดให้ได้แวะชมวิวและถ่ายภาพเป็นระยะมองเห็นทัศนียภาพของแผ่นดินประเทศกัมพูชาที่อยู่ต่ำลงไปอย่างเป็นมุมกว้าง

ปราสาทโดนตรวล

 ปราสาทโดนตรวล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ

     ปราสาทโดนตรวล  จะอยู่ทางขึ้นผามออีแดง   หากเดินทางมจากอำเภอกันทรลักษ์  ผ่านด่านเก็บค่าธรรมเนียม ขึ้นมาก่อนจะถึงผามออีแดงจะมีถนนเลี้ยวซ้ายเข้าไปปราสาทโดนตรวล หรือหากไปผามออีแดงขากลับก็เลี้ยวขวาเข้าชมก่อนเดินทางกลับก็ได้ นอกจากะได้ชมปราสาทบราณแล้ว ตรงนี้ก็ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่ง

ปราสาทโดนตวล เป็นปราสาทขอมขนาดเล็กท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 มีลักษณะเป็นปรางค์เดี่ยว ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง – ยาวประมาณ 7 เมตร ย่อมุมทั้ง 4 ด้าน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าตัวปรางค์ก่อด้วยอิฐครึ่งหนึ่ง และก่อด้วยศิลาแลงอีกครึ่งหนึ่ง โดยก่อศิลาแลงจากฐานถึงครึ่งผนัง ..

 ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิซรอล ตำบลบึงมะลู ห่างจากหมู่บ้าน 8 กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ 38 กิโลเมตร ตามเส้นทาง อำเภอกันทรลักษ์-ผามออีแดง

[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.